Body: 

शिक्षक विवरण

मा.वि.(गुरुकुल) तह

 क्र.स.
 नाम
 पद
 शैक्षिक योग्यता
 तह
 ठेगाना
 संपर्क
 ईमेल
 १ उपप्रा. फणीन्द्रप्रसाद पौडेल  प्रधानाचार्य   आचार्य / एम्.ए. / बी. एड्.  माध्यमिक  र.न.पा. - १०,  चितवन  9855050964  phnindra964@gmail.com
 २
 
 ३  दीपककुमार सिग्देल सहा.प्राध्यापक  आचार्य / एम्.ए./ बी.एड्. माध्यमिक  हेटौँडा - ९, मकवानपुर  9845290950   sigdeldeepak60@gamil.com
  ४
 चिरञ्जीवी खतिवडा
सहा.प्राध्यापक
 आचार्य / एम्.ए. / बी.एड्. 
 माध्यमिक
 गल्छी-१, धादिङ
 9849165205
कपिलदेव भट्टराई उप.प्राध्यापक आचार्य / एम्.ए. / बी.एड्.  माध्यमिक हेटौँडा - १७, मकवानपुर 9846321822 kapildevbhattarai@gmail.com
   ६
 दधिराम पोखरेल
 सहा.प्राध्यापक
आचार्य  माध्यमिक  देवघाट - ५, तनहुँ    
  ७
 सन्तोष घिमिरे
 सहा.प्राध्यापक
 आचार्य / एम्.ए. / बी.एड्. 
 माध्यमिक
 भरतपुर - ११,  चितवन
 9855073666
   ८
टिकानाथ अधिकारी
 सहा.प्राध्यापक
आचार्य
 माध्यमिक
हेटौँडा, मकवानपुर
9845698998
  ९  महेश्वर नेपाल  अध्यापक   आचार्य/बी.एड्.   माध्यमिक  मेलम्ची - १२, सिन्धुपाल्चोक  9843226029  mnepal13@gmail.com
१० टंकनाथ पौडेल अध्यापक   एम्.ए. माध्यमिक गैडाकोट-५,नवलपरासी 9847631991  
११ सच्चिदानन्द पौडेल अध्यापक   वि.ए. माध्यमिक बानेश्वर, काठमाडौँ  9818020170  
१२  सन्तोष गिरी  अध्यापक एम्.बी. एस्. /एल.एल.वि/ बी.एड्.  माध्यमिक  पोखरा-१९ , कास्की 9851208883  santosh2baba@gmail.com
 १३  -  अध्यापक   एम्.ए.   माध्यमिक -    
१४ पूजक बास्कोटा अध्यापक आचार्य माध्यमिक वेलकोट, नुवाकोट    
  १५  प्रदीप रेग्मी  अध्यापक आचार्य  माध्यमिक  गोर्खा  9845720622  
 १६              
 १७   अर्जुन खतिवडा  अध्यापक आचार्य  आधारभूत तह  गल्छी -१, धादिङ 9840638532  
१८ भगवान ठाकुर अध्यापक  वि.ए. आधारभूत तह वारा, सिम्रौनगढ 9863048334  
 

विद्यापीठ. तह

  क्र.स.
 नाम
  पद
 शैक्षिक योग्यता
 अध्यापन तह
 ठेगाना
 संपर्क नं.
 ई-मेल
 १  श्री १००८ स्वामी रमणानन्द गिरि  पीठाधीश  आचार्य  आचार्य/शास्त्री महेश संन्यास आश्रम  9851285150   swami.ramanam@gmail.com 
श्री १००८ स्वामी मधुसूदनानन्द गिरि  संरक्षक आचार्य आचार्य/शास्त्री महेश संन्यास आश्रम 056500020 msgurukulam@gmail.com
 
 उपप्रा. कमल सुवेदी 
 प्राचार्य
आचार्य/एम्.ए.
 आचार्य / शास्त्री
भ.न.पा.-११, चितवन 
 9855053240
   डा. जगन्नाथ सापकोटा  उपप्राध्यापक  विद्यावारिधि / आचार्य  आचार्य /शास्त्री  देवघाट - ५, तनहुँ    
 ५
 फणीन्द्रप्रसाद पौडेल
 उपप्राध्यापक
 आचार्य/ एम्.ए.
 आचार्य / शास्त्री
 रत्ननगर- १०, चितवन
 9855050964
 ६
कपिलदेव भट्टराई 
उपप्राध्यापक 
 आचार्य/एम्.ए.
 शास्त्री
हेटौँडा - १७, मकवानपुर
 9846321822
 ७
 
 ८
 सीताराम लुइँटेल
 सहायक प्राध्यापक
 आचार्य
 आचार्य / शास्त्री
 देवघाट-५, तनहुँ
9845807310
 ९
 चिरञ्जीवी खतिवडा
 सहायक प्राध्यापक
आचार्य / एम्.ए.
 शास्त्री
 गल्छी - १, धादिङ
 9849165205
१० दधिराम पोखरेल सहायक प्राध्यापक आचार्य / एम्.ए.  शास्त्री देवघाट-५, तनहुँ    
 ११   दीपककुमार सिग्देल   सहायक प्राध्यापक  आचार्य / एम्.ए.  शास्त्री  हेटौँडा - ९, मकवानपुर  9845290950   sigdeldeepak60@gmail.com
१२  सन्तोष घिमिरे सहायक प्राध्यापक आचार्य / एम्.ए. / बी.एड्.  शास्त्री  भरतपुर - ११,  चितवन 9855073666 santoshghimire1990@gmail.com
१३ टिकानाथ अधिकारी सहायक प्राध्यापक आचार्य आचार्य / शास्त्री हेटौँडा - १७, मकवानपुर 9845698998 tikaadhikari57@gmail.com
१४ डा.गुरुप्रसाद सुवेदी  सहप्राध्यापक  विद्यावारिधि/ आचार्य अतिथि प्राध्यापक भरतपुर - १, चितवन  9855085278 gurupdsebedi@gmail.com
१५ प्रा. भवानीप्रसाद खतिवडा प्राध्यापक आचार्य अतिथि प्राध्यापक काठमाडौँ  9841653821  
१६ डा.वैकुण्ठ घिमिरे  उपप्राध्यापक  विद्यावारिधि/ आचार्य अतिथि प्राध्यापक नुवाकोट 9841084799  
१७ डा.विश्वनाथ धिताल उपप्राध्यापक  विद्यावारिधि/ आचार्य अतिथि प्राध्यापक काठमाडौँ