भवनहरु

यस महेश संस्कृत गुरुकुलको पूर्वाधार निर्माणका क्रममा विभिन्न कार्यका लागि विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । स्थापनाकालदेखि हालसम्म निम्न निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् । 

१. विद्येश्वर–शिवमन्दिर
२. अग्निशाला 
३. सन्तनिवास 
४. छात्रावास 
५. साधकनिवास 
६. भोजनालय 
७. पुस्तकालय 
८. विद्यालय भवन 
९. आचार्यनिवास 
१०. गौशाला 
११. गुरुकुल परिसरमा पक्की पर्खाल

* निकट भविष्यमा निम्न निर्माणकार्य गर्नुपर्ने–

१. विद्यापीठ भवन (निर्माणाधीन) 
२. आधुनिक सुविधासम्पन्न पुस्तकालय 
३. गुरुनिवास 
४. वनौषधि वाटिका 
५. व्यवस्थित खेलमैदान