पुस्तक

  • Posted on: 14 December 2019
  • By: msgurukul
धर्म संस्कृतिसँग संबद्ध विभिन्न ग्रन्थहरूको प्रकाशन श्रीमद्भगवद्गीता यस ग्रन्थमा भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यप्रणीत भाष्यअनुसार मूलश्लोकको संक्षिप्त भावार्थ गरिएको छ, साथै विष्णुसहस्रनामस्तोत्र र गीताको श्लोकानुक्रमणिका पनि समावेश छ । नेपाली भावानुवाद संस्करण– २०७० मूल्य रु.— ७५/– दुर्गासप्तशती नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि संस्करण– २०६९ मूल्य रु.– ५००/– देवीगीता नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि संस्करण– २०६९ मूल्य रु.– ३५०/– श्रीमद्भागवतमहापुराणम् (१-८) नेपाली व्याख्या— रामानन्दी टीका अनुवादक एवं टीकाकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि संस्करण– द्वितीय मूल्य रु.– ११,०००/– (आठै खण्डको एकमुस्ट ) रुद्राष्टाध्यायी नेपाली भावानुवाद लेखक– डा. गुरुप्रसाद सुवेदी  संस्करण– द्वितीय मूल्य रु.– प्रेमपाठ रामगीता नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि संस्करण– २०६६ पञ्चम मूल्य रु.– १५०/– चतुश्लोकी भागवत नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या लेखक– रामजीप्रसाद अर्याल संस्करण– २०५८ मूल्य रु.– २०/– देवघाटमाहात्म्यम् नेपाली पद्य लेखक– पं. पीताम्बर दहाल संस्करण– २०५४ मूल्य रु.– १०/– माण्डुक्योपनिषद् नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि संस्करण– २०५१, २०५६ मूल्य रु.– १५०/– श्रीशिवमहिम्नःस्तोत्रम् नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि संस्करण–  मूल्य रु.– ३५०/–