विद्यापीठ सञ्चालक समिति

श्री १००८ स्वामी रमणानन्द गिरि
अध्यक्ष
Profile: [view_node]

स्वामी मधुसूदनानन्द गिरि
सदस्य
Profile: [view_node]

-
सदस्य
Profile: [view_node]

रामप्रसाद भण्डारी
सदस्य
Profile: [view_node]

कमल सुवेदी
सदस्यसचिव
Profile: [view_node]

-
सदस्य
Profile: [view_node]

कपिल सुवेदी
सदस्य
Profile: [view_node]

भवानीप्रसाद खतिवडा
सदस्य
Profile: [view_node]

फणीन्द्रप्रसाद पौडेल
सदस्य
Profile: [view_node]

डा.गुरुप्रसाद सुवेदी
सदस्य
Profile: [view_node]