विद्यालय व्यवस्थापन समिति

डा.स्वामी रामानन्द गिरि
अध्यक्ष
Profile: >> View >>

रामप्रसाद भण्डारी
सदस्य
Profile: >> View >>

ब्र. रमणानन्द गिरि
सदस्य
Profile: >> View >>

निराजन पन्त
सदस्य
Profile: >> View >>

स्वामी केशवानन्द गिरि
सदस्यसचिव
Profile: >> View >>