देवघाट–५, तनहूँमा महेश संन्यास आश्रमको नाममा खरिद गरिएको ६० रोपनी जमिनमा आश्रमका गतिविधिहरु सञ्चालित छन् । पक्की पर्खालभित्र सुरक्षित उक्त जमीनलाई विभिन्न प्रयोजनका भवन, वगैचा, खेलकूद मैदान एवं कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिएको छ ।आश्रमका भावी गतिविधिका लागि क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने भएको छ ।