भावी योजना

  1. उपर्युक्त कार्यक्रमका अतिरिक्त हालसम्म निम्न माध्यमिक तहदेखि आचार्यतहसम्मको कक्षा सञ्चालन भई माध्यमिक तहमा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत गुरुकुलको पाठ्यक्रम र विद्यापीठमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अनुसारशिक्षा दिइदै आइएकोमा निकट भविष्यमा विषय थप गरी व्याकरण, दर्शन, साहित्य, पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांसा (वेदान्त), न्याय, सहित्य, ज्योतिष र आयुर्वेदका छुट्टाछुट्टै विभाग खोल्नु आवश्यक भएको छ । साथै हालसम्म १५१ जना छात्रहरूलाई मात्र आवासीय सुविधा रहेकोमा अग्रिम वर्षहरूमा क्रमिकरूपमा आवासीय क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै ५०० जनासम्म छात्रहरूलाई आवासीय सुविधा (आवास, भोजन र अन्य) को व्यवस्था गर्नु आवश्यक भएको महसुस गरिएको छ ।
  2. हालसम्म आचार्यतहसम्मको कक्षा सञ्चालन भइआएकोमा निकट भविष्यमा क्रमशः विविध विषयको अध्यापन एवं अनुसन्धानकेन्द्रको स्थापना गरी अनुसन्धानात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने उद्देश्य लिइएको छ । 
  3. शाखा विस्तार ।
  4. साथै मुद्रणालयको स्थापना गरी अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ तथा पत्रपत्रिकाको प्रकाशन गरी प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।

गुरुकुलको भावी योजना

  1.  विद्यापीठमा व्याकरण, न्याय, साहित्य र ज्योतिष आदि शास्त्रीय विषयहरु थप गर्र्ने ।
  2. दुर्लभ संस्कृत र आधुनिक विषयहरू समेतका ग्रन्थहरूको संकलन गरी पुस्तकालय व्यवस्थित गर्ने ।
  3. छात्रलाई कम्प्यूटर आदि आधुनिक विषयको प्रायोगिक ज्ञानमा समेत दक्ष बनाउने ।
  4. अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरी महत्त्वपूर्ण विषयको अनुसन्धान गर्ने र 
  5. अनुसन्धानात्मक ग्रन्थ तथा पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्नेक्रमलाई बढाउँदै लाने ।