धर्म संस्कृतिसँग संबद्ध विभिन्न ग्रन्थहरूको प्रकाशन

श्रीमद्भगवद्गीता

यस ग्रन्थमा भगवत्पाद श्रीशंकराचार्यप्रणीत भाष्यअनुसार मूलश्लोकको संक्षिप्त भावार्थ गरिएको छ, साथै विष्णुसहस्रनामस्तोत्र र गीताको श्लोकानुक्रमणिका पनि समावेश छ ।

 • नेपाली भावानुवाद
 • संस्करण२०७०
 • मूल्य रु.— ७५/–

पुस्तक अर्डरको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्

दुर्गासप्तशती

नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
संस्करण– २०६९
मूल्य रु.– ५००/–

पुस्तक अर्डरको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्

देवीगीता

नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
व्याख्याकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
संस्करण– २०६९
मूल्य रु.– ३५०/–

पुस्तक अर्डरको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्

श्रीमद्भागवतमहापुराणम् (१-८)

 • नेपाली व्याख्या— रामानन्दी टीका
 • अनुवादक एवं टीकाकार – डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– द्वितीय
 • मूल्य रु.– ११,०००/– (आठै खण्डको एकमुस्ट )

पुस्तक अर्डरको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्

रुद्राष्टाध्यायी

 • नेपाली भावानुवाद
 • लेखक– डा. गुरुप्रसाद सुवेदी 
 • संस्करण– द्वितीय
 • मूल्य रु.– प्रेमपाठ

पुस्तक अर्डरको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्

रामगीता

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– २०६६ पञ्चम
 • मूल्य रु.– १५०/–

पुस्तक अर्डरको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्

चतुश्लोकी भागवत

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • लेखक– रामजीप्रसाद अर्याल
 • संस्करण– २०५८
 • मूल्य रु.– २०/–

देवघाटमाहात्म्यम्

 • नेपाली पद्य
 • लेखक– पं. पीताम्बर दहाल
 • संस्करण– २०५४
 • मूल्य रु.– १०/–

माण्डुक्योपनिषद्

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– २०५१, २०५६
 • मूल्य रु.– १५०/–

पुस्तक अर्डरको लागि यहाँ क्लीक गर्नुहोस्

 

श्रीशिवमहिम्नःस्तोत्रम्

 • नेपाली अनुवाद एवं व्याख्या
 • लेखक– डा.स्वामी रामानन्द गिरि
 • संस्करण– 
 • मूल्य रु.– ३५०/–